Home

“Wat zou u anders doen, met de Wetenschap van Nu?”  is de vraag die Kyra Luijters graag wil helpen beantwoorden. Nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie vragen om continue aanpassingen. Wetenschappelijke kennis en vaardigheden kunnen vaak bijdragen aan het effectief vormgeven van die aanpassingen. Helaas ligt wetenschappelijke kennis vaak op een moeilijk vindbare plank en hebben wetenschappers hun eigen kennisagenda die niet altijd aansluit. Kyra Luijters wil eraan bijdragen dat wetenschappelijke kennis en vaardigheden ook buiten de wetenschap benutbaar zijn.

de Wetenschap van Nu richt zich op vraagstukken op het gebied van (Sociale) Duurzaamheid.