Nieuws

September 2019 – publicatie over sociale duurzaamheid in het MBO

Photo by rawpixel.com from Pexels

Waar draait duurzaamheid om bij jongeren in een kwetsbare positie? Waar zitten de knelpunten? Hoe kan een onderwijsprofessional duurzamer handelen? In dit artikel vat ik samen met Melanie Akkersma het onderzoek samen dat ik uitvoerde voor VerZimpel naar de begeleidingsnoodzaak van jongeren in een kwetsbare positie voorafgaand aan school of werk. We koppelen het raamwerk voor strategische duurzame ontwikkeling (in: Feenstra, 2016) aan passende begeleiding bij motivatie en financiële problemen van jongeren en aan hun sociale steun behoefte. Passende begeleiding is erop gericht dat jongeren minder beperkt zijn in hun basisbehoeften en voldoende tijd en aandacht aan school kunnen besteden.

Februari 2019 – samenwerking met ‘local matters’

Waar een kennismaking toe kan leiden! Of Sietske eens met mij mee wilde denken ‘hoe ik mijn handen uit de mouwen kan steken voor een duurzame samenleving’, was mijn vraag nadat ik haar kernboodschap op Linked-In zag. Hoe inspirerend bleek het boek van haar compagnon Hilda Feenstra “Duurzaam zijn moet je durven”. En van het een komt het ander. Trots om partner te mogen zijn van Sietske de Jong en Hilda Feenstra in een streven naar duurzaamheid.

Januari 2019 – studiecraften is een feit!

In Januari was het zover: als onderdeel van de cursus Werk en Gezondheid gaf ik een workshop studiecraften! Wat dat is? Dat is job craften, maar dan voor je studentenleven. Waarom? Omdat ik er als docent achterkwam dat de planningen van studenten niet onderdoen voor die van werkenden. Werk-prive disbalans, stress, blijven doorgaan terwijl je ziek bent; ik zag het regelmatig gebeuren. Onderzoek van Windesheim laat zien dat zelfs 1 op de vier studenten last heeft van burn-out klachten.

Voor medewerkers staat duurzame inzetbaarheid hoog in het vaandel. Bij TNO definieerden we dat als ‘gezond, gemotiveerd en productief tot aan je pensioen’. Voor studenten lijkt het mij van belang dat je na je opleiding fris aan je werkende leven kunt beginnen – en dus niet: nog even doorzetten, – en dan met burn-out klachten aan je werkende leven beginnen…omdat het dan allemaal beter wordt(?).

Met zo’n 50 studenten ben ik de uitdaging aangegaan, met (bescheiden) resultaat. Zo gaf een student aan:

‘Ik ben best chaotisch en wil heel veel dingen doen, maar vind het lastig om de juiste prioriteiten te stellen en mijn tijd goed te verdelen. Studiecraften hielp mij met het creeren van overzicht en richting in mijn studentenleven”

November 2018- workshop duurzaamheid bij Kidscasa

In november mocht ik bij Kidscasa een workshop houden over strategische duurzame ontwikkeling, mede vormgegeven door Local Matters. Leonie Schuiten, directeur van Kidscasa zegt hierover: “ Bij Kidscasa Kinderopvang wilden we graag meer kennis vergaren over duurzaam ondernemen, de betrokkenheid van medewerkers op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen verkrijgen (en vergroten) èn de gezichten dezelfde kant op krijgen als het gaat om de stappen die gezet moeten gaan worden. We hebben daarom gekozen om met een startbijeenkomst te beginnen. Hierin stonden kennis opdoen over het thema en het belang van het thema verkennen voor Kidscasa centraal. Kyra heeft deze bijeenkomst uiterst kundig begeleid en gezorgd dat alle deelnemers voldoende kennis over duurzaamheid hebben verkregen, dat er ideeën zijn uitgewisseld van de kansen die men voor Kidscasa ziet op het gebied van duurzaamheid en dat duidelijk is geworden voor welke vervolgstappen er binnen deelnemers van de startbijeenkomst het meeste draagvlak is. Het raamwerk voor strategische duurzame ontwikkeling en het boek van Hilda Feenstra “Duurzaam zijn moet je Durven” diende als theoretische fundering voor de startbijeenkomst. Het dagdeel bevatte voldoende afwisseling tussen theorie en de mogelijkheid om concreet met het thema aan de slag te gaan voor Kidscasa. Alle deelnemers gaven na afloop aan dat zij zich vol inspiratie graag verder in willen zetten om het duurzaam ondernemen vorm te geven binnen onze organisatie.”