Over Kyra Luijters

Kyra Luijters heeft een ruime ervaring in het vertalen van praktijkvragen naar verschillende onderzoeksdesigns. Naast onderzoeker is zij docent, adviseur en trainer. Hierdoor kan ze onderzoeksresultaten voor een breed publiek verhelderen. Ze werkt grondig, blijft onafhankelijk, en streeft naar maatwerk door een persoonlijke en toegankelijke benadering waarmee zij uw vraag goed probeert te begrijpen.

In 2008 is zij gepromoveerd binnen de sociale & organisatie psychologie op het omgaan met diversiteit (RUG). Na haar werk bij TNO (diversiteit, duurzame inzetbaarheid) heeft zij ‘de Wetenschap van Nu’ opgericht (2013) om de tools die ze daar had helpen ontwikkelen (agressie advies en trainingen job crafting) te kunnen blijven verspreiden zodat meer mensen er baat bij konden hebben. In 2017 kwam ze er als senior onderzoeker bij het UMCG (publieke gezondheid) achter dat ze te weinig praktisch nut zag in het onderzoek aan de universiteit. Om met een wetenschappelijke benadering bij te kunnen dragen aan praktijkvragen werkt ze daarom nu als zelfstandige.

Naast haar werk als zelfstandige is Kyra docent Toegepaste Psychologie aan de Hanze Hogeschool.